Cover art from Understanding MARC Bibliographic

Първи стъпки в MARC формàта за библиографски данни

Написа Бети Фъри съвместно с отдел „Разработка на бази данни” на софтуерна компания „Фолет”

Седмо издание, преработено и редактирано от отдел „Развитие на мрежата и MARC стандарти” на Конгресната библиотека на САЩ

Публикувано от служба „Разпространение на каталожни записи” на Конгресната библиотека на САЩ в сътрудничество със софтуерна компания „Фолет”

За контакт:

Follett Software Company
A Follett Corporation Company
1391 Corporate Drive
McHenry, IL 60050
1-800-323-3397
http://www.fsc.follett.com/
Library of Congress
Cataloging Distribution Service
Customer Service Section
Washington, DC 20541-4912
1-800-255-3666
http://www.loc.gov/cds/

Авторско право ©2003 – Конгресна библиотека на САЩ. (Да се упомене при възпроизвеждане на части от изданието). За превод, цитиране или адаптация на публикацията се иска разрешение от Библиотеката на Конгреса на САЩ, отдел „Развитие на мрежата и MARC стандарти” (ndmso@loc.gov).

Брошурата „Първи стъпки в MARC формàта за библиографски данни” е защитена с авторско право. За първи път е публикувана през 1988г. от софтуерна компания „Фолет”. Второ издание – 1989г.; трето – 1990г.; четвърто – 1994г.; пето – 1998г.; шесто – 2000г.

Understanding MARC Bibliographic: Machine-Readable Cataloging

Превод от английски
Екатерина Дикова и Събина Анева

Редактори
Мария Аргирова-Герасимова,
Биляна Яврукова,
Елка Богушева

Коректор
Ирина Кузидова-Караджинова


СЪДЪРЖАНИЕ
Какво представлява MARC записът и защо е важен?
Глава I: Какво означава MARC?
Глава II: Защо е необходим MARC записът?
Глава III: Какво значат термините, използвани в MARC формàта?
Глава IV: Откъде идват MARC записите?
Глава V: Въпроси около MARC данните
Глава VI: Заключение
Помагало по МARC 21 (Част I)
Глава VII: Кратко описание на често използвани MARC 21 полета
Глава VIII: Списък на други полета, често срещани в MARC записите
Глава IX: Лидер
Глава X: Поле 008 – за книги
Помагало по МARC 21 (Част II)
Глава XI: Примерен запис в различни формати
Глава XII: Аудиовизуални записи: от каталожни картички към MARC 21
Избрана библиография
Избрани публикации на Служба „Разпространение на каталожни записи” на Конгресната библиотека на САЩ
MARC 21 обозначители на съдържанието (Тест)

Други преводи
на „Първи стъпки в MARC формàта за библиографски данни”

Типографски бележки; сътрудници на електронната версия на изданието


Конгресна библиотека на САЩ
Всички права запазени © 2009-2010 Фондация НАБИС