УВОД В MARC ФОРМÀТА
ЗА БИБЛИОГРАФСКИ ДАННИ


Преводи


За изчерпателен списък на преводи на MARC 21 форматите и конкретно на Увод в MARC формàта за библиографски данни вж. www.loc.gov/marc/translations.html.

[Преводи на MARC 21] - [ Назад към СЪДЪРЖАНИЕ ]


Library of Congress / Thomas Jefferson Building Конгресна библиотека на САЩ
Всички права запазени © 2009-2010 Фондация НАБИС