УВОД В MARC ФОРМÀТА
ЗА БИБЛИОГРАФСКИ ДАННИ


Типографски бележки & сътрудници на електронната версия на изданието


За интервали и контролни символи в текста се използват следните знаци:

За интервал (HEX 20): # или празна позиция
При липса на опит за кодиране: |
За край на подполето: $
За край на записа: \
За край на полето: ^

John Attig, Cataloging Services, Pennsylvania State University Libraries

Linda Klimczyk, Cataloging Services, Pennsylvania State University Libraries

Julie Mangin, Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress


[ Назад към СЪДЪРЖАНИЕ ]


Конгресна библиотека на САЩ
Всички права запазени © 2009-2010 Фондация НАБИС